Maturita

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Osobitosti a požiadavky na balenie, skladovanie a ošetrovanie potravín, ovocia a zeleniny

Potravinársky tovar podlieha pri svojom uskladnení mnohým rozličným zmenám, ktoré majú za následok zhoršenie jeho akosti alebo až jeho pokazenie. Preto nároky na balenie potravinárskeho tovaru sú oveľa vyššie ako na balenie priemyselného tovaru. Zmeny akosti potravinárskych výrobkov sa môžu prejaviť porušením ich fyzikálneho stavu, zmenou chemického zloženia, ako aj biochemickými zmenami.

Všetky potraviny vyžadujú v prvom rade zdravotnú bezchybnosť obalového materiálu. Potraviny s vysokým alebo nízkym obsahom vody majú mať obal zhotovený z materiálu, ktorý zabraňuje ich vysychaniu, prípadne ich zvlhnutiu.


Pri potravinách, ktoré obsahujú tuk, vyžaduje sa od obalu nepriepustnosť pre kyslík a svetlo. Materiál obalov na tieto potraviny zároveň nesmie prepúšťať tuk.

Čerstvé ovocie a zeleninu treba baliť do takých obalov a použiť na ne také materiály, ktoré prepúšťajú určité množstvo vzduchu a vodnej pary.


Obaly musia byť vhodne konštruované a musia vykazovať istú pevnosť proti mechanickým vplyvom, napríklad pri preprave alebo uskladnení.

Podľa pôvodu, druhu a priebehu nepriaznivého pôsobenia na akosť skladovaného potravinárskeho tovaru sa rozlišujú vplyvy:


- mechanické -> prejavujú sa pri skladovaní a pri skladovej manipulácii, napríklad pri nakladaní a vykladaní tovaru (deformácia).

- fyzikálne -> pôsobia na potravinárske tovary pri skladovaní. Je to vplyv teploty, vlhkosti a svetelného žiarenia. Teplota je jedným z najzávažnejších vplyvov pôsobiacich na skladovanie potraviny. Pre skladovanie potravinárskeho tovaru je veľmi dôležitá i vlhkosť vzduchu. V moderných veľkoobchodných skladoch príslušnú teplotu a relatívnu vlhkosť vzduchu zabezpečuje klimatizačné zariadenie. Svetelné žiarenie sa skladá z viditeľnej zložky a z neviditeľných zložiek. Všetky pôsobia na potraviny nepriaznivo.


- chemické -> pôsobia pri skladovaní potravinárskeho tovaru na jeho akosť, sú dvojakého druhu:
a, chemické vplyvy spôsobené vlastnosťami výrobkov
b, chemické vplyvy prostredia
(najmä vplyv a pôsobenie vzdušného kyslíka)

- biologické -> nepriaznivo pôsobiace na skladovaný potravinársky tovar, môžu byť:
a, vnútorné
b, vonkajšie
Veľké škody v skladoch spôsobujú živočíšni škodcovia. Môžu byť aj prenášačmi rozličných nebezpečných chorôb.

- hygienické -> pôsobia na skladovaný potravinársky tovar a sú: a, reakcia medzi obalom a zabalenou potravinou b, vplyv priemyselných exhalátov, prachu a vzduchu c, hygienický vplyv pri manipulácii s tovarom

Tovaroznalectvo | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014