Maturita

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Kachle a sporáky

Kachle a sporáky na pevné palivá, Spotrebiče na kvapalné palivá, Plynové spotrebiče, Príslušenstvo ku kachliam a sporákom a náhradné diely
Podľa použitého paliva sa rozlišujú sporáky a kachle:
- na koks
- na uhlie
- na naftu
- na vykurovací olej
- na plyn

Kachle a sporáky na pevné palivá

Pri spaľovaní pevných palív sú veľké straty.
Podľa spôsobu horenia paliva sú:
1. prehorievacie - palivo prehorieva postupne od roštu nahor v celej vrstve.
2. odhorievacie - sú konštruované tak, že majú vždy najmenej dve šachty. Hlavná šachta je násypná a je vlastne zásobníkom paliva. Tento typ kachieľ umožňuje veľmi dobrú reguláciu a rovnomerné vykurovanie.

Sporáky na pevné palivá sú vyhrievacie zariadenia, ktoré sa používajú na varenie a pečenie pokrmov. Kúri sa v nich uhlím alebo drevom.

Typy sporákov, ktoré sa dnes predávajú, líšia sa najmä veľkosťou, usporiadaním kúreniska a vonkajšou úpravou. Usporiadanie kúreniska sa v jednotlivých typoch líši roštom, ktorý môže byť:
- pevný
- otáčavý
- sklopný

Všetky sporáky majú reguláciu na pečenie alebo na varenie.

Spotrebiče na kvapalné palivá

Najrozšírenejším a najpoužívanejším spotrebičom kvapalných palív sú naftové kachle. Ich konštrukcia je jednoduchá. Skladajú sa z vonkajšieho jednoduchého alebo dvojitého plášťa, z nádrže na palivo, zo zariadenia na prívod paliva, z horáka a z vlastného spaľovacieho priestoru.
Kachle musia byť napojené na samostatný komín.

Plynové spotrebiče

Patria sem:
1. plynové variče - sú najmenšie plynové spotrebiče na prípravu pokrmov. Najčastejšie majú dva horáky, ktoré sa dajú regulovať.

2. plynové sporáky - majú obyčajne štyri horáky na varenie a jednu rúru na pečenie. Okram toho niektoré druhy sporákov majú aj centrálne zapaľovanie. Novšie typy plynových sporákov majú elektrické zapaľovanie.

3. plynové kachle - sú podľa vonkajšej úpravy a konštrukcie:
a, skriňové
b, rebrové
(radiátory)

Všetky druhy plynových kachieľ sa musia pripojiť na komín, aby sa odvádzali nedýchateľné látky, ktoré sa tvoria pri spaľovaní.

4. plynové prietokové ohrievače vody - majú automatické zariadenie. Tieto výrobky sú dnes najvýhodnejšími zdrojmi teplej vody v domácnostiach.

Príslušenstvo ku kachliam a sporákom a náhradné diely

Patria sem dymové rúry, dymové kolená, vyhrievacie nadstavce a výmenníky tepla, komínové dvierka, uhliaky, lopatky a steny ku kachliam, lapače iskier a komínové nadstavce.

K náhradným dielom sporákova a kachieľ na pevné palivá patria predovšetkým rošty, platne, varné kruhy, dymové hrdlá, sporákové dvierka, šamotová výmurovka,...

Tovaroznalectvo | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014