Maturita

Kachle a sporáky

Kachle a sporáky na pevné palivá, Spotrebiče na kvapalné palivá, Plynové spotrebiče, Príslušenstvo ku kachliam a sporákom a náhradné diely
| celý článok | osobné | Tovaroznalectvo | komentáre: 0

Spojovací materiál

| celý článok | osobné | Tovaroznalectvo | komentáre: 1

Valcovaný materiál a hutnícke výrobky

| celý článok | osobné | Tovaroznalectvo | komentáre: 1

Triedenie železa, ocele a neželezných kovov

Triedenie železa, ocele a neželezných kovov, Triedenie ocelí
| celý článok | osobné | Tovaroznalectvo | komentáre: 0

Smery ďalšieho vývoja v spotrebe a sortimente potravín

| celý článok | osobné | Tovaroznalectvo | komentáre: 0

Osobitosti a požiadavky na balenie, skladovanie a ošetrovanie potravín, ovocia a zeleniny

| celý článok | osobné | Tovaroznalectvo | komentáre: 0

Tabak a tabakové výrobky

| celý článok | osobné | Tovaroznalectvo | komentáre: 0

Nealkoholické nápoje

| celý článok | osobné | Tovaroznalectvo | komentáre: 0

Alkoholické nápoje

Liehoviny, Víno, Pivo, Vplyv alkoholických nápojov na ľudský organizmus
| celý článok | osobné | Tovaroznalectvo | komentáre: 1

Pochutiny

Káva, čaj, kakao, koreniny, ocot, horčica
| celý článok | osobné | Tovaroznalectvo | komentáre: 0

Zelenina a ovocie

Zelenina, ovocie, konzervovanie ovocia a zeleniny
| celý článok | osobné | Tovaroznalectvo | komentáre: 1

Škrob, jeho zísakavanie a využívanie

| celý článok | osobné | Tovaroznalectvo | komentáre: 0

Strukoviny a okopaniny

| celý článok | osobné | Tovaroznalectvo | komentáre: 0

Oleje a upravované tuky

| celý článok | osobné | Tovaroznalectvo | komentáre: 0

Cukor, med a cukrovinky

| celý článok | osobné | Tovaroznalectvo | komentáre: 0

Mlynské a pekárske výrobky

| celý článok | osobné | Tovaroznalectvo | komentáre: 2

Vajcia

| celý článok | osobné | Tovaroznalectvo | komentáre: 0

Mäso a mäsové výrobky

Mäso a mäsové výrobky, druhy mäsa, údeniny, hydina, zverina, ryby a rybacie výrobky
| celý článok | osobné | Tovaroznalectvo | komentáre: 0

Živočíšne tuky

| celý článok | osobné | Tovaroznalectvo | komentáre: 0

Mlieko a mliečne výrobky

| celý článok | osobné | Tovaroznalectvo | komentáre: 0

Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014